بایگانی برای شهریور ۱۳۹۳

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ -- ۰۱:۰۴ | 2 دیدگاه []
برچسب ها:

سلام
از میان همه چیزهای خوبی که از کار و شرایط کار در بانک و شعبه می شه گفت ، یک موضوع درداور داره ازارم می ده …
می فرمایند وام مسکن با اون شرایط پرداخت بشه ، می گیم چشم ما کارمندیم باید کمتر از …
می فرمایند وام ضروری با این شرایط و در اون زمان […]

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ -- ۲۱:۱۳ | 4 دیدگاه []
برچسب ها:

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ -- ۲۱:۰۱ | 2 دیدگاه []
برچسب ها: