بایگانی برای فروردین ۱۳۹۲

هدف از این بخش معرفی اجمالی راهبردهای مطرح سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. برای هر یك از راهبردها دو تا سه پاراگراف توضیح داده شده است. فهرست راهبردها به طور مداوم به روز شده و در بخش نكات سرمایه گذاری نیز مطالبی به طور كوتاه در مورد سرمایه گذاری بیان خواهد شد. راهبردهای ارایه […]

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ -- ۲۱:۲۹ | 4 دیدگاه []
برچسب ها: