بایگانی برای بهمن ۱۳۹۲

 
امشب دارم فکر می کنم که معاون شعبه یک شعبه کوچیک درجه چهار کنار خیابان اصلی یک شهرستان یعنی چی ؟
یعنی رییس ، یعنی معاون ، یعنی حسابدار ، یعنی مسئول تسهیلات ، یعنی تحویلدار ، یعنی سیستم دار ، یعنی کارمند خوارزمی ، یعنی کارمند انفورماتیک ، یعنی پیش خدمت ، یعنی همکار و […]

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ -- ۲۱:۱۵ | 16 دیدگاه []
برچسب ها: