بایگانی برای بهمن ۱۳۹۱

هفته های  پایانی سال همیشه همراه با فشار کاری و مشغله هایی چون مطالبات و منابع همراه هست .
با وجود رشد 100 درصدی منابع در نه ماهه امسال  ، ناتوانی درپاسخگویی به یک مشتری اعتباری  موجب  افت منابع  در ماههای پایانی سال شد .
ضعف در برخورد قانونی و شاید هم کمی کوتاهی دوستان در رسیدگی […]

یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ -- ۱۱:۲۰ | 1 دیدگاه []
برچسب ها: