بایگانی برای آذر ۱۳۹۲

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲ -- ۰۰:۴۲ | بدون دیدگاه []
برچسب ها:

Will Your Bad Boss Make
?  You a Bad Boss, Too

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ -- ۲۰:۱۱ | 2 دیدگاه []
برچسب ها: