بایگانی برای خرداد ۱۳۹۲

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ -- ۲۱:۰۰ | 1 دیدگاه []
برچسب ها:

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ -- ۱۱:۱۶ | 1 دیدگاه []
برچسب ها: