بایگانی برای اسفند ۱۳۹۳

گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، در فهرست 500 شرکت پرفروش ایرانی 22 نماینده دارد؛ در این میان سه بانک ملت، تجارت و پارسیان در فهرست 10 شرکت نخست قرار گرفته‌اند و به ترتیب در رتبه‌های ششم، هشتم و نهم ایستاده‌اند.
بانک ملت در جدول مربوط به شاخص «بیشترین دارایی» نیز در صدر فهرست قرار دارد. […]

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ -- ۲۲:۲۷ | بدون دیدگاه []
برچسب ها:

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﺩﻧﻤﻮﻥ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ.ﻣﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﺮﺩﻧﻮ ﺑﺮﺩﻧﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ,
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﺑﯿﺮﻭﻥ,ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﻒ ﺯﺩﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺰﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻭ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ, ﻣﻦ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ […]

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ -- ۰۴:۲۷ | بدون دیدگاه []
برچسب ها: