بایگانی برای مهر ۱۳۹۳

مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ -- ۱۹:۴۸ | 5 دیدگاه []
برچسب ها:

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده،
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده..
صادقانه زندگی کنید
“الهی قمشه ای”
مهدی صمدیکارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و …More Posts

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ -- ۱۸:۵۴ | 5 دیدگاه []
برچسب ها:

روزگاری حاکمی اعلام کرد؛
به هنرمندی که بتواند آرامش را در یک تابلو نقاشی بیاورد، جایزه ای نفیس خواهد داد…
بسیاری از هنرمندان سعی کردند وحاکم همه تابلو های نقاشی را نگاه کرد و از میان آنهادو تابلو پسندید و تصمیم گرفت یکی از آنها را انتخاب کند.
اولی نقاشی یک دریاچه آرام بود،
دریاچه مانند آینه ای تصویر […]

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ -- ۱۸:۲۸ | بدون دیدگاه []
برچسب ها:

آری از پشت کوه آمده ام
چه میدانستم اینور کوه باید
برای ثروت ، حرام خورد
برای عشق ، خیانت کرد
برای خوب دیده شدن.، دیگری را بد نشان داد
وبرای به عرش رسیدن ، باید دیگری را به فرش کشاند…..
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم ، میگویند:
“از پشت کوه آمده!”….
ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها […]

جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ -- ۲۰:۳۳ | بدون دیدگاه []
برچسب ها: