یک نکته از مدیریت منابع انسانی

جمعه ۱۶ دی ۱۳۸۴ -- ۱۴:۴۹

نخستین رکن تواناسازی منابع انسانی مشارکت دادن آنها در اطلاعات سازمانی است.

 

یکی از مهمترین وظائف مدیران علمی امروز دادن اطلاعات موثر،بموقع،کافی به کارکنان است.

 

داشتن اطلاعات از سازمان توسط کارکنان این مزایا را خواهد داشت:

1- نسبت به سازمان و اهداف آن شناخت بهتر و شفاف تری خواهند داشت.

2- قدرت تجزیه و تحلیل از شرایط و موقعیتهای فعلی وآتی سازمان و مدیریت را بهتر درک می کنند و همواره یاوری و همراهی خواهند کرد.

3- برای پذیرش مسئولیتهای بالاتر و سخت تری آمادگی بیشتری خواهند داشت.

4- روابط بین مدیران سرپرستان و کارکنان صمیمی تر و بهتر خواهد شد.

5- جو اعتماد و صمیمیت را توسعه خواهید داد.(افراد به اطلاعات نیاز دارند تا مسئول باشند.)

*اطلاعات پول رایجی است که در بازار مسئولیت میتوان با آن اعتماد را خرید.

اگر به کارکنان اطلاعات بدهید به آنان کمک نکرده‌اید بلکه به آنان مسئولیت داده‌اید تا در راستای اهداف و استراتژیهای سازمان حرکت کنند.

 

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

هیچ دیدگاهی تا اکنون ثبت نشده است.