روزگار سخت باران و مادرش …

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ -- ۲۲:۰۵

 

۱-Shiraz-Iran-Homeless4

kF1422119404

۱-Shiraz-Iran-Homeless11

 

این روزها روزهای خوب و خوشی سپری نمی کنم …

اما دیدن خبر روزگار باران با مادرش در این چادر مسافرتی در شیراز من ازرده خاطر کرد.

این خبر باعث خجالتم از بارانها شد و بیزاری از همه کسانی که در پشت ظاهر حق به جانبشون در عملکردشون کاری جز خیانت و ازار به دیگران انجام نمی دند و تنها وقتی دلواپس می شند که منافع خود و نور چشمی هاشون دچار تزلزل بشه …

باران جان  ، شرمنده ایم که چه قدر زیاد شده ادم هایی که چشماشون از دیگران بر می گردونند و پر شدند از دورغ و خیانت و تظاهر …

مادر باران تو هم ببخش که این روزها خیلی ها دیگه به نتیجه عملکرد و تصمیماتشون بر دیگران توجهی ندارند و خودرایی و خودبزرگ بینی فراگیر شده و افت اغلب پشت میزنشینان شده …

 

 

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

هیچ دیدگاهی تا اکنون ثبت نشده است.